REGISTROVAT

Souhlas s podmínkami. Registrovat firmu, akci...

Outfanatic.com

Outfanatic tě propojí s dobrými lidmi
a zážitky tě dostanou častěji do přírody.

Outfanatic.com

Staňte se součástí komunity nadšenců
do sportu v přírodě, najděte si parťáky
a užijte si sportování naplno.

Podmínky užití

Podmínky používání a obchodní podmínky

Tato webová stránka představuje právní dokument, který slouží jako "Podmínky používání" a upravuje právní použití našich webových stránek http://www.outfanatic.com, poddomén a dalších souvisejících webových i mobilních aplikací (souhrnně "Webové stránky"), jak je vlastněna a provozována společností JAPOS s.r.o..

Podmínky velkými písmeny, pokud není uvedeno jinak, mají význam specifikovaný níže v sekci Definice. Podmínky použití, společně s naší Ochranou soukromí, jakékoliv mobilní licenční smlouvy a jiných vyvěšených pokynů v rámci těchto Webových stránek, souhrně nazváno "Právní podmínky", tvoří jedinou dohodu mezi vámi a JAPOS s.r.o.., a plně nahrazují všechny ostatní dohody, prohlášení, záruky i ujednání s ohledem na naše Webové stránky a obsah tohoto dokumentu. Vyhrazujeme si právo měnit Právní podmínky kdykoliv bez výslovného upozornění. Nejnovější kopie Právních podmínek budou vyvěšeny na našich Webových stránkách a před použitím našich Webových stránek byste s nimi měli být srozumněni. Po každé změně a vyvěšení našich Právních podmínek souhlasíte s jejich dodržováním, proto je nutné pravidelně se seznamovat s našimi Právními podmínkami a tím ověřovat, zda s nimi stále souhlasíte.

Použitím našich Webových stránek souhlasíte s našimi Právními podmínkami. Prosím seznamte se s nimi podrobně. Pokud nesouhlasíte s našimi Právními podmínkami, nevstupujte a nepoužívejte naše Webové stránky. Pokud jste již navštívili naše Webové stránky a nesouhlasíte s našimi Právními podmínkami, měli byste okamžitě přestat naše Webové stránky používat.

Definice

Výrazy "my" nebo "nám" nebo "naše" se vztahují k JAPOS s.r.o., vlastníkovi Webových stránek www.outfanatic.com.

"Návštěvník" je kdokoli, kdo si pouze prohlíží naše Webové stránky a není registrovaným uživatelem.

"Člen" je organizace, firma nebo osoba, která je registrovaným uživatelem.

"Služba" představuje funkcionalitu a vlastnosti, které jsou dostupné skrze naše Webové stránky naším Členům.

"Uživatel" je identifikace osoby, která je Návštěvníkem nebo Členem.

Veškerý text, informace, grafika, audio, video a data poskytována skrze naše Webové stránky jsou hromadně nazývány náš "Obsah".

Dodržování zákonů

Souhlasíte, že budete dodržovat všechny příslušné vnitrostátní i mezinárodní zákony, stanovy, předpisy a nařízení týkající se použití našich Webových stránek. JAPOS s.r.o.. si vyhrazuje právo vyšetřovat stížnosti nebo porušení našich Právních podmínek a přijmout veškerá opatření, včetně nikoliv pouze, zrušení vašeho Členského účtu, včetně hlášení podezřelé aktivity příslušným orgánům, regulátorům nebo jiným třetím stranám a sdělovat jim jakékoli potřebné či související informace ohledně vašeho profilu, e-mailové adresy, historie používání, zaslaných materiálů, IP adresy a datových informací, které jsou zmíněny v naší Ochraně osobních údajů.

Duševní vlastnictví

Naše webové stránky mohou obsahovat servisní nebo ochranné známky, stejně jako našich partnerů či jiných společností, ve formě slov, grafiky nebo log. Vaše užívání našich Webových stránek nezakládá žádné právo pro vlastní použití ochraných známek bez předchozího písemného svolení vlastníka ochranné známky. Naše Webové stránky jsou také chráněny mezinárodními zákony o autorských právech. Kopírování, redistribuce, použití nebo zveřejnění jakýchkoli částí našich Webových stránek je zakázáno. Vaše užívání našich Webových stránek vám neuděluje vlastnická práva jakéhokoli druhu.

Webové stránky nezodpovídají za obsah (zejména fotky, soubory, texty a další obsah) vložený nebo nahraný uživatelem na webové stránky, ani za to, jestli má daný uživatel k obsahu veškerá autorská nebo vlastnická práva. Uživatelé nesmí vkládat obsah, ke kterému potřebná práva nemají a pokud takový obsah vloží, jsou povinni ho ihned odstranit. Za veškeré škody způsobené vložením obsahu, ke kterému uživatel, který ho vložil, nemá vlastnická práva, zodpovídá uživatel.

Odkazy na jiné Webové stránky

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí. Tyto odkazy na jiné webové stránky nepředstavují žádné vzah nebo podporu k těmto třetím stránám. JAPOS s.r.o. nemá žádnou kontrolu nad právními dokumenty a zásadami ochrany webových stránek třetích stran, proto návštěva těchto webových stránek třetích stran je pouze vaše riziko.

Souhlas uživatele

Uživatel souhlasí, že se bude na webových stránkách chovat zodpovědně, v souladu s dobrými mravy a bude respektovat právo na soukromí ostatních. Uživatel si je vědom, že webové stránky v žádném případě neposkytnou jeho kontaktní ani jiné údaje, které by ho mohly identifikovat, třetím stranám, zvláště pak k marketingovým účelům. Uživatel souhlasí, že ho webové stránky mohou svým jménem nebo jménem třetích stran mohou kontaktovat na uvedených kontaktech s relevantními informacemi vztahujícími se k jeho profilu, oblíbeným sportům a dalším nastavením.

Uživatel si je vědom, že veškerá jeho komunikace přes webové stránky by měla být brána jako veřejná, protože vzhledem ke své podstatatě není a nemůže být dokonale chráněna před internetovými útoky nebo lidskou chybou. Webové stránky dělají maximum pro to, aby soukromá komunikace uživatele zůstala skutečně soukromá.

Uživatel také souhlasí, že ho mohou Webové stránky svým jménem nebo jménem třetích stran dle potřeby kontaktovat s informacemi o relevantních prodejních akcích, slevách a dalšími informacemi obchodního charakteru, a že tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat, aniž by to mělo vliv na jeho další užívaní Webových stránek.

Uživatel souhlasí, že jím zaslané obrazové, textové nebo jiné materiály nebo takové materiály zveřejněné s jeho souhlasem, u kterých je majitelem autorských práv, mohou být využity na webových stránkách i mimo ně, a to i za účelem propagace portálu Outfanatic.com nebo souvisejících a partnerských aktivit. Tímto nejsou nijak dotčena ani změněna původní autorská práva těchto materiálů. Kdekoliv je to při vynaložení přiměřeného úsilí možné, vždy bude vždy majitel autorských práv přímo uveden.

Další práva Webových stránek

Webové stránky mají právo kdykoliv smazat nebo zablokovat jakýkoliv uživatelský účet, a to i bez udání důvodu.

Obchodní podmínky

Uživatel se zavazuje, že nebude využívat soukromé profily nebo jiný obsah, vkládaný jako soukromý, ke komerční propagaci vlastních nebo cizích aktivit. Ke komerční propagaci firem slouží profily označené jako firemní, případně jiné typy profilů, jako například osobnost nebo organizace. V případě porušení tohoto pravidla může být profil uživatele smazán.


Všeobecné podmínky

Naše Právní podmínky se vtahují k provádění v České republice a budou se řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky bez ohledu na konflikt s právními principy. Dále dáváte souhlas se podvolit osobní jurisdikci a místem konání těchto soudů. Jakákoli akce z vaší strany s ohledem na naše Webové stránky musí být podána ve lhůtě jednoho roku po takovéto akci nebo bude navěky promlčena. Pokud by jakákoliv část našich Právních podmínek byla neplatná nebo nevynutitelná, takováto část pak bude vykládána v souladu s platnými právními předpisy a zbývající části zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Pokud jakýkoli obsah našich Webových stránek je v rozporu s našimi Právními podmínkami, naše Právní podmínky mají přednost. Naše neprosazení jakéhokoli ustanovení našich Právních podmínek nesmí být považováno za zřeknutí se takovéhoto ustanovení, ani práva na dodržení tohoto ustanovení. Práva JAPOS s.r.o. v rámci našich Právních podmínek platí i po ukončení našich Právních podmínek.

Inzerce

Zpět

Hledat

Kdo je na Outfanatic.com (3 509 lidí)

Poslední inzeráty

spolulezec Plzen

Beh do vrchu

Parťák na běhání

Lezečky Ocún

Pánské pohory Lowa


Banner