REGISTROVAT

Outfanatic.com

Outfanatic tě propojí s dobrými lidmi
a zážitky tě dostanou častěji do přírody.

Outfanatic.com

Staňte se součástí komunity nadšenců
do sportu v přírodě, najděte si parťáky
a užijte si sportování naplno.

Podmínky užití a GDPR

Podmínky používání a obchodní podmínky

Tato webová stránka představuje právní dokument, který slouží jako "Podmínky používání" a upravuje právní použití našich webových stránek http://www.outfanatic.com, poddomén a dalších souvisejících webových i mobilních aplikací (souhrnně "Webové stránky"), jak je vlastněna a provozována společností JAPOS s.r.o..

Podmínky velkými písmeny, pokud není uvedeno jinak, mají význam specifikovaný níže v sekci Definice. Podmínky použití, společně s naší Ochranou soukromí, jakékoliv mobilní licenční smlouvy a jiných vyvěšených pokynů v rámci těchto Webových stránek, souhrně nazváno "Právní podmínky", tvoří jedinou dohodu mezi vámi a JAPOS s.r.o.., a plně nahrazují všechny ostatní dohody, prohlášení, záruky i ujednání s ohledem na naše Webové stránky a obsah tohoto dokumentu. Vyhrazujeme si právo měnit Právní podmínky kdykoliv bez výslovného upozornění. Nejnovější kopie Právních podmínek budou vyvěšeny na našich Webových stránkách a před použitím našich Webových stránek byste s nimi měli být srozumněni. Po každé změně a vyvěšení našich Právních podmínek souhlasíte s jejich dodržováním, proto je nutné pravidelně se seznamovat s našimi Právními podmínkami a tím ověřovat, zda s nimi stále souhlasíte.

Použitím našich Webových stránek souhlasíte s našimi Právními podmínkami. Prosím seznamte se s nimi podrobně. Pokud nesouhlasíte s našimi Právními podmínkami, nevstupujte a nepoužívejte naše Webové stránky. Pokud jste již navštívili naše Webové stránky a nesouhlasíte s našimi Právními podmínkami, měli byste okamžitě přestat naše Webové stránky používat.

Definice

Výrazy "my" nebo "nám" nebo "naše" se vztahují k JAPOS s.r.o., vlastníkovi Webových stránek www.outfanatic.com.

"Návštěvník" je kdokoli, kdo si pouze prohlíží naše Webové stránky a není registrovaným uživatelem.

"Člen" je organizace, firma nebo osoba, která je registrovaným uživatelem.

"Služba" představuje funkcionalitu a vlastnosti, které jsou dostupné skrze naše Webové stránky naším Členům.

"Uživatel" je identifikace osoby, která je Návštěvníkem nebo Členem.

Veškerý text, informace, grafika, audio, video a data poskytována skrze naše Webové stránky jsou hromadně nazývány náš "Obsah".

Dodržování zákonů

Souhlasíte, že budete dodržovat všechny příslušné vnitrostátní i mezinárodní zákony, stanovy, předpisy a nařízení týkající se použití našich Webových stránek. JAPOS s.r.o.. si vyhrazuje právo vyšetřovat stížnosti nebo porušení našich Právních podmínek a přijmout veškerá opatření, včetně nikoliv pouze, zrušení vašeho Členského účtu, včetně hlášení podezřelé aktivity příslušným orgánům.

Duševní vlastnictví

Naše webové stránky mohou obsahovat servisní nebo ochranné známky, stejně jako našich partnerů či jiných společností, ve formě slov, grafiky nebo log. Vaše užívání našich Webových stránek nezakládá žádné právo pro vlastní použití ochraných známek bez předchozího písemného svolení vlastníka ochranné známky. Naše Webové stránky jsou také chráněny mezinárodními zákony o autorských právech. Kopírování, redistribuce, použití nebo zveřejnění jakýchkoli částí našich Webových stránek je zakázáno. Vaše užívání našich Webových stránek vám neuděluje vlastnická práva jakéhokoli druhu.

Webové stránky nezodpovídají za obsah (zejména fotky, soubory, texty a další obsah) vložený nebo nahraný uživatelem na webové stránky, ani za to, jestli má daný uživatel k obsahu veškerá autorská nebo vlastnická práva. Uživatelé nesmí vkládat obsah, ke kterému potřebná práva nemají a pokud takový obsah vloží, jsou povinni ho ihned odstranit. Za veškeré škody způsobené vložením obsahu, ke kterému uživatel, který ho vložil, nemá vlastnická práva, zodpovídá uživatel.

Odkazy na jiné Webové stránky

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí. Tyto odkazy na jiné webové stránky nepředstavují žádné vzah nebo podporu k těmto třetím stránám. JAPOS s.r.o. nemá žádnou kontrolu nad právními dokumenty a zásadami ochrany webových stránek třetích stran, proto návštěva těchto webových stránek třetích stran je pouze vaše riziko.

Souhlas uživatele

Uživatel souhlasí, že se bude na webových stránkách chovat zodpovědně, v souladu s dobrými mravy a bude respektovat právo na soukromí ostatních. Uživatel si je vědom, že webové stránky v žádném případě neposkytnou jeho kontaktní ani jiné údaje, které by ho mohly identifikovat, třetím stranám, zvláště pak k marketingovým účelům. Uživatel souhlasí, že ho webové stránky mohou svým jménem nebo jménem třetích stran mohou kontaktovat na uvedených kontaktech s relevantními informacemi vztahujícími se k jeho profilu, oblíbeným sportům a dalším nastavením.

Uživatel si je vědom, že veškerá jeho komunikace přes webové stránky by měla být brána jako veřejná, protože vzhledem ke své podstatatě není a nemůže být dokonale chráněna před internetovými útoky nebo lidskou chybou. Webové stránky dělají maximum pro to, aby soukromá komunikace uživatele zůstala skutečně soukromá.

Uživatel také souhlasí, že ho mohou Webové stránky svým jménem nebo jménem třetích stran dle potřeby kontaktovat s informacemi o relevantních prodejních akcích, slevách a dalšími informacemi obchodního charakteru, a že tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat, aniž by to mělo vliv na jeho další užívaní Webových stránek.

Uživatel souhlasí, že jím zaslané obrazové, textové nebo jiné materiály nebo takové materiály zveřejněné s jeho souhlasem, u kterých je majitelem autorských práv, mohou být využity na webových stránkách i mimo ně, a to i za účelem propagace portálu Outfanatic.com nebo souvisejících a partnerských aktivit. Tímto nejsou nijak dotčena ani změněna původní autorská práva těchto materiálů. Kdekoliv je to při vynaložení přiměřeného úsilí možné, vždy bude vždy majitel autorských práv přímo uveden.

Další práva Webových stránek

Webové stránky mají právo kdykoliv smazat nebo zablokovat jakýkoliv uživatelský účet, a to i bez udání důvodu.

Obchodní podmínky

Uživatel se zavazuje, že nebude využívat soukromé profily nebo jiný obsah, vkládaný jako soukromý, ke komerční propagaci vlastních nebo cizích aktivit. Ke komerční propagaci firem slouží profily označené jako firemní, případně jiné typy profilů, jako například osobnost nebo organizace. V případě porušení tohoto pravidla může být profil uživatele smazán.


Všeobecné podmínky

Naše Právní podmínky se vtahují k provádění v České republice a budou se řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky bez ohledu na konflikt s právními principy. Dále dáváte souhlas se podvolit osobní jurisdikci a místem konání těchto soudů. Jakákoli akce z vaší strany s ohledem na naše Webové stránky musí být podána ve lhůtě jednoho roku po takovéto akci nebo bude navěky promlčena. Pokud by jakákoliv část našich Právních podmínek byla neplatná nebo nevynutitelná, takováto část pak bude vykládána v souladu s platnými právními předpisy a zbývající části zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Pokud jakýkoli obsah našich Webových stránek je v rozporu s našimi Právními podmínkami, naše Právní podmínky mají přednost. Naše neprosazení jakéhokoli ustanovení našich Právních podmínek nesmí být považováno za zřeknutí se takovéhoto ustanovení, ani práva na dodržení tohoto ustanovení. Práva JAPOS s.r.o. v rámci našich Právních podmínek platí i po ukončení našich Právních podmínek.

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů
Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s provozem portálu Outfanatic.com.


Kontaktní údaje
Správcem osobních údajů je firma Japos s.r.o. IČO 00209635
osoba pověřená Lubomír Tyl jednatel
email: web@outfanatic.com

Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje chráníme a nikomu třetímu je neprodáme! Abychom Vám mohli nabízet to nejlepší ze světa outdooru, tak používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje některé Vaše osobní údaje zpracovávají - ale výhradně za účelem cíleného oslovení nebo pro zlepšení kvality našich služeb. Jejich výčet je v tabulce níže. Tam, kde není zpracování osobních údajů nezbytné pro správné fungování našich služeb můžete odmítnout jejich zpracování tím, že u příslušného řádku kliknete na příslušný odkaz.
POZOR! Odmítnutí se ukládá do cookie na vašem aktuálním počítači nebo zařízení. Pokud používáte více počítačů / zařízení pro přístup k našim službám, tak je nutné zákaz provést na každém z nich (netýká se odhlášení z e-mailové komunikace, to je vázáno na e-mail a stačí ho provést jen z jednoho zařízení).

Název

Země

Účel zpracování

Facebook

US

Sdílení, cílená reklama

Adform

DK

Cílená reklama

Google Adwords

US

Cílená reklama


Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování osobních údajů

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Upřesnění právního titulu - zákon

Zdroj - od koho získáno

Doba uložení nebo lhůta pro výmaz

Kategorie příjemců údajů

Rezervace a objednání reklamy

Objednávka

Identifikační a kontaktní údaje

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

zadavatel

Uložení po dobu smluvního vztahu a reklamační lhůty.

nejsou

Registrace
na stránku

registrace

Identifikační a kontaktní údaje

možnost používánístránek bez omezení

 

subjekt údajů

Uložení po dobu registrace.

nejsou

Evidence v eshopu
(v budoucnu)

Zrychlení a zjednodušení dalších objednávek

Identifikační a kontaktní údaje

Oprávněný zájem

 

subjekt údajů

Do doby podání námitky.

nejsou

Účtenky a Faktury - doklady pro DPH

Vystavování prodejních dokladů

Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH

Právní povinnost

č. 235/2004 Sb., o DPH par 35 a 35a

subjekt údajů

10 let

Finanční úřad

Zákaznický systém (věrnostní systén) pro zákazníky

Poskytování slev při opakovaných službách

Kontaktní údaje

Oprávněný zájem

 

subjekt údajů

po dobu používání karty

nejsou

Zpracování účetnictví a daňového přiznání

 

Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH

Právní povinnost

 

subjekt údajů

10 let

Japos s.r.o.

Vysvětlení k tabulce a zpracování
Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.
Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.
Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.
Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Popis práv subjektů údajů
Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.
Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.
Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

Požadovat výmaz

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.
Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.
K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.
Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.
V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.
Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.


Způsob výkonu práv
Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:
Elektronicky nebo písemně na adrese sídla společnosti JAPOS s.r.o.
K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.
Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.
Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.
Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:
uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
odmítnout žádosti vyhovět.


Chcete-li podat žádost elektronicky: zašlete ji e-mailem na adresuweb@outfanatic.com
s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.
Uveďte do ní:
Identifikační údaje
O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu
V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Japos s.r.o.
Provozovatel portálu OUTFANATIC.com

 


 

Inzerce

Zpět

Hledat

Kdo je na Outfanatic.com (3 931 lidí)

Poslední inzeráty

Parťák

Surfskate v Praze

parťačka na sportovní aktivitu

Spolulezkyni

Kolo Praha -> Brno


Banner